2. Ini Masih dalam perbaikan, dari http://balaiadat-marawa.blogspot.co.id


Mudah dan Jelas bukan??


Kasih Komentar Dong

Kamis, 03 November 2011

Parundiangan salinka adat

BAB   II
MINTAK  KATO  KATURUN

Dibaokan oleh:
A: Malin
B: Sutan
C: Mamak
D: Inyiak

Malin               :  Manyo sutan
Sutan              :  Lai
Malin               :  Barundiang singkek jo Sutan
Sutan              :  laluanlah
Malin                :  A-lah buah parundiangan nan dianta kabakeh Sutan, maagak-i dihari sahari nangko, hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak, tankato hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak, mungkasuik alah sampai nan diama alah pacah , balaia lah sampai kapulau bajalan lah sampai  ka bateh, ba toh nan kini, kok makan lah baraso kanyang kok minum alah baraso sajuak, tarabik kabanaran di dunsanak  surang jo baduo kok jauah nan  ma-asak langkah kok ampia nak maurak selo, saiyo  mintak dilapeh jo muluik manih hati nan suci, sakitu bana nan dianta kabakeh  sutan.
Sutan              :  Sampai Malin.
Malin               :  Sakiro alah
Sutan               :  Alah kamanjadi kato malin barundiang singkek jo ambo, ma-agak-i hari nan sahari nangko, hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak, tankato hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak,mukasuik alah sampai  diama  alah pacah balaia lah sampai kapulau bajalan lah sampai kabateh, makan lah baraso  kanyang  minum lah baraso sajuak, tarabik kabanaran di dunsanak surang jo baduo  kok duduak nak maurak selo kok tagak nak ma asak langkah, saiyo di lapeh  jo muluik manih hati  nan suci, kan sabaitu kato?
Malin               :  Sabananyo  Sutan
Sutan               :  Sapanjang  kabaran sutan nan ka tangah iyolah bana tapi sungguahpun lah bana, karano kito duduak lai basamo, lamak sirirah lega carano lamak kato lega baiyo  kanduang adat kanduang pusako  mananti Malin sakitiko Malin.
Malin                :  Mangko lah bana dianta kabakeh Sutan cako, lamak siriah lega carano lamak kato lega baiyo  kanduang  adat  kanduang pusako ambo pakai sifat mananti Sutan.
Sutan              :  Malah ambo paiyokan?
Malin               : Rancak

(SIAP ITU SUTAN BARUNDIANG KA MAMAK)

Sutan              :  Manyo Mamak
Mamak            :  Lai
Sutan              :  Barundiang Singkek jo mamak
Mamak            :  Laluanlah
Sutan               :  Sungguahpun barundiang jo mamak  ditapi asak katangah ditangah dibumbun jo kabanaran  maaf di mintak
Mamak             :  Kumbali pado Allah
Sutan               : A-lah buah parundiangan  nan di anta kabakeh mamak, ma-agak-i di hari sahari nangko  hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak, tankato hari alah banamo  elok katiko alah banamo baiak, bunyi lah kadangaran rupo nan alah kalihatan  gayuang kasambuiknyo kati kajawabnyo bana di mamak ambo nanti mah mak.
Mamak             :  lah sampai sutan
Sutan               : Sakiro alah
Mamak             : A-lah buah parundiangan sutan cako nan ta-anta kabakeh ambo,         ma-agak-i  di hari sahari nangko, hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak, tankato hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak, dibunyi nan kadangaran dirupo nan kalihatan, gayuang kasambuiknyo kato kajawabnyo  bana di ambo banantikan sabaitu kato?
Sutan               : Sabananyo Mak
Mamak             : Supayo pinyak kabuliah kandak kabalaku mananti sutan sasaat sutan lah dalam bana tu Sutan?
Sutan               : Asakan pinta lai kabuliah kandak lai kabalaku ambo pakai sifat mananti mak.
Mamak             : malah ambo paiyokan
Sutan               : Rancak mak


(SI MAMAK LENGONG KIRI JO KANAN BAIYO KANAN TUO)
Mambaliakkan kato  ka Si Sutan dari mamak sacaro capek

Mamak       :  Manyo Sutan
Sutan         : Lai mak
Mamak       : Kambali parundiangan ka Sutan
Sutan         : Lah rancak mak
Mamak       : Alah juo kato ambo cako sutan tibo mananti  ambo tibo baiyo kabakeh inyiak mamak nan basamo baliau angku nan tuo, bulek sagelek  pipiah salayang lah dapek buah pambarian, a-lah nan kamanjadi buah pambariannyo,satantangan nan jauah nak maurak langkah nan ampia nak maurak selo yo lah di lapeh jo muliuk manih hati nan suci, sungguahpun lah dilapeh dituruik Sutan salangkah, alah nan kamanjadi buah turuiknyo  satantangan juadah nan katangah kok ado ereng kok ado gendeng, talatak indak ditampek, ditampek indak dimakan patuik saiyo-iyo dimaafkan dek baliau nan basamo, lah banamo barinyo ka Sutan.
Sutan         :  Lah sampai  mak
Mamak       : Alah
Sutan         : Alah juo kato ambo cako ambo tibo mananti  mamak tibo baiyo kabakeh inyiak mamak nan basamo baliau angku nan tuo, bulek sagelek  pipiah salayang lah dapek buah pambarian, a-lah nan kamanjadi buah pambariannyo,satantangan nan jauah nak maurak langkah nan ampia nak maurak selo yo lah di lapeh jo muliuk manih hati nan suci, sungguahpun lah dilapeh dituruik Sutan salangkah, alah nan kamanjadi buah turuiknyo  satantangan juadah nan katangah kok ado ereng kok ado gendeng, talatak indak ditampek, ditampek indak dimakan patuik saiyo-iyo dimaafkan dek baliau nan basamo, kan sabaitu kato
Mamak       : Sabananyo Sutan
Sutan         : Hinggo diambo kandak alah buliah pintak lah balaku  lah sanang hati mak
Mamak       : Tankato lah sanang  babateh kito tantangan parundiangan
Sutan         : Tankato kabebateh aia baulu bamuaro  kato barasa dinantabik,ambo antakan kato ka nan tabik mak.
Mamak       : karano pusako salang basuruikkan mamintak buliah samiang, antakan kanan tabik sutan
Sutan         : Malah ambo antakan mak
Mamak       : Rancak


KEMUDIAN  SI SUTAN MAANTAKAN BALIAK KA SI MALIN.
ALUA  KATO KATURUN
Mampaiyokan kato katurun dari si Sutan jo Mamak dengan alua mangumbalikan

Mamak       : Manyo sutan
Sutan         : Lai
Mamak       : Kumbali parundiangan ka Sutan
Sutan         : Lah elok mak
Mamak       : Alah juo kato diambo Sutan tibo mananti ambo tibo baiyo  manjapuikkan kabakeh inyiak mamak nan surang jo baduo sarato baliau angku nan tuo,bulek sagelek pipiah salayang alah dapek buah pambarian, a-lah nan kamanjadi buah pambariannyo. Bari se lah dek Sutan lah sabari inyiak mamak nan basamo lah banamo pambarian kabakeh sutan.
Sutan         : Lah sampai dek mamak
Mamak       : Sakiro alah
Sutan         : A-lah kato amak cako, ambo tibo mananti, mamak tibo mampaiyokan ka inyiak mamak nan basamo baliau angku nan tuo, bulek sagelek pipiah salayang alah dapek buah pambarian, a-lah nan kamanjadi buah pambariannyo di sibari sen dek ambo lah samo sabari inyiak mamak nan basamo kan sabaitu kato?
Mamak       : Sabananyo Sutan
Sutan         : Tantangan nan bak,ambo turuik mamak salangkah, alah kajadi buah turuiknyo , Bak itiak di sawah laweh den mah mak, cando sibuto ditangah labuah ndak dapek ambo bapadoman, iko jo mah mak
Mamak       :  Kabarinyo diambo kiniko kabakeh sutan, nak dibarih makanan paek nak ditakuak makanan tabang, alah barino tu sutan.
Sutan         : A-lah kato amak cako alah dibarik makanan paek lah ditakuak makanan tabang, kan sabaitu kato?
Mamak       : Sabananyo Sutan
Sutan         : Satantangan nan itu ndak babakeh duo kito mak,ambo turuik jo lah mamak salangkah,alah nan kamanjadi turuiknyo,tuahnyo dikato mufakat cilakonyo dikato nan basilang, bapambarian mamak,mak.
Mamak       : Pambarian jo diambo kabakeh Sutan Putuih barih jo balabeh putuih kato jo nantuo lah banamo pambarian ka Sutan
Sutan         : Alah kato amak cako putuih barih dibalabeh putuih kato di nan tuo  sabaitu kato?
Mamak       : Sabananyo Sutan
Sutan         : Tantangan itu ambo turuik jo mamak salangkah ,alah kajadi buah turuiknyo,singkek nak minta uleh kurang nak mintak tukuak,ko mak.
Mamak       : Saulik-ulik urang mamintak saceke-ceke urang mambari di bari juo kandak sutan, tantangan nan jauah nak ma-asak langkah nan ampia nak maurak selo alah dilapeh jo mulik manih hati nan suci, sungguahpun alah di lapeh sabarih nan kedilaluan, alah kabuah lalunyo, satantangan juadah nan katangah kok ado ereng kok ado gendeng kilaf kilafat mintak dimaafkan dek baliau nan basamo, alah banamo pambarian ka sutan.
Sutan         : Lah sampai dek mamak
Mamak       : Sakiro alah
Sutan         : A-lah kato mamak cako,Saulik-ulik urang mamintak saceke-ceke urang mambari di bari juo kandak ambo, tantangan nan jauah nak ma-asak langkah nan ampia nak maurak selo alah dilapeh jo mulik manih hati nan suci, sungguahpun alah di lapeh sabarih nan kedilaluan, alah kabuah lalunyo, satantangan juadah nan katangah kok ado ereng kok ado gendeng kilaf kilafat mintak dimaafkan dek baliau nan basamo, alah banamo pambarian ka sutan sabaitu kato?
Mamak       : Sabananyo Sutan
Sutan         : Hinggo diambo tu kini pintak lah buliah kandak lah balaku lah sanang hati mak
Mamak       : Tankato hati lahsanang babateh kito tantang parundiangan sutan?
Sutan         : Tankato kababateh mak, Aia baulu bamuaro kato barasa di nan tabik malah ambo antakan ka nantabik mak?
Mamak       : Rancak Sutan  alah nan biaso mayalang manyuruikkan mamintak buliah samiang.

MANGUMBALIKAN KATO KATURUN KA ASA KATO( KA MALIN)

Sutan         :  Manyo Malin
Malin          : Lai
Sutan         : Kumbali parundiangan ka Malin
Malin          : Lah elok


Sutan         : A-lah juo kato cako, Malin tibo mananti, ambo tibo baiyo ka inyiak mamak baliau angku nan tuo, bulek sagelek pipiah salayang alah dapek buah pambarian, alah nan kajadi buah pambariannyo, satantangan nan jauah nak  maasak langkah nan ampia nak maurak selo yo lah di lapeh jo muluik manik hati nan suci, sungguahpun alah di lapeh sabarih kadilaluan, alah ka buah lalunyo  tantangan juadah nan katangah kok ado ereng ado gendeng kilaf kilafat, talatak indak di tampeknyo ditampewk indak dimakan patuik, saiyo dimaafkan  Malin
Malin          : Lah sampai Sutan
Sutan         :sakiro alah
Malin          : A-lah juo kato cako, ambo tibo mananti, Sutan tibo baiyo ka inyiak mamak baliau angku nan tuo, bulek sagelek pipiah salayang alah dapek buah pambarian, alah nan kajadi buah pambariannyo, satantangan nan jauah nak  maasak langkah nan ampia nak maurak selo yo lah di lapeh jo muluik manik hati nan suci, sungguahpun alah di lapeh sabarih kadilaluan, alah ka buah lalunyo  tantangan juadah nan katangah kok ado ereng ado gendeng kilaf kilafat, talatak indak di tampeknyo ditampewk indak dimakan patuik, saiyo dimaafkan  Malin  sabaitu kato?
Sutan         : Sabananyo Malin
Malin          : Supayo pintak ka buliah kandak ka balaku  mananti lo lah sutan, sutan!
Sutan         : Asa lai pintak kabuliah kandak kabalaku ambo pakai sifat mananti Malin!
Malin          : Malah Ambo paiyokan
Sutan         : Rancak


SIMALIN  BARUNDIANG KA NAN TUO  KA INYIAK

Malin          :  Ma inyiak
Inyiak         : Lai
Malin          : Barundiang singkek ambo jo inyiak
Inyiak         : lah elok
Malin          : Adat barundiang jo inyik maaf di mintak
Inyiak         : Pado Allah kito kumbalikan
Malin          : A-lah  buah parundiangan nan kadianta ka bakeh inyiak, ma-agak-i hari sahari nangko, hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak, tankato ari alah banamo elok katiko alah banamo baiak, bunyi nanlah kadangaran rupo nan alah kalihatan, digayuang nan kamanyambuik di kato nan kabajawab  bana di inyiak ambo nanti, nyiak
Inyiak         : Lah sampai dek Malin
Malin          : alah
Inyiak         : A-lah  buah parundiangan nan kadianta ka bakeh ambo, ma-agak-i hari sahari nangko, hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak, tankato ari alah banamo elok katiko alah banamo baiak, bunyi nanlah kadangaran rupo nan alah kalihatan, digayuang nan kamanyambuik di kato nan kabajawab  bana di nyiak  ambo nanti, nyiak  kan sabaitu kato.
Malin          : Sabananyo nyiak
Inyiak         : Hinggo diambo, karano duduak lai baduo jo batigo, lamak siriah lega carano lamak kato lega baiyo, duduak jo nan mudo bakeh baiyo duduak jo nan tuo bakeh maminto, mananti malin luh malin!

Malin          : Asakan pintak kabuliah kandak kabalaku ambo pakai sifat mananti nyiak.
Inyaiak       : Malah ambo paiyokan
Malin          : Rancak nyiak

INYIAK LENGONG KIRI LENGONG KANAN  MAMPAIYOKAN KEMUDIAN MAMBALIAKAN KA SI MALIN

Inyiak         : Manyo Malin
Malin          : lai
Inyiak         : Kumbali parundiangan ka Malin
Malin          : lah elokn nyiak
Inyiak         : Alah juo kato cako, Malin tibo mananti, ambo tibo baiyo kabakeh nyiak mamak sarato baliau angku nan tuo, bulek sagelek pipiah salayang alah buah pambarian, a-lah kajadi buah pambariannyo satantangan juadah nan katangah indak ereng indak gendeng, indak kilaf indak kilafat, lah dirasuak manjariau, lah di lae lakek atok, lah ditangah pasangan bola, lah banamo pambariannyo ka Malin mah Malin.
Malin          : Lah Sampai nyiak
Inyiak         : Sakieo alah
Malin          : Alah juo kato cako, ambo tibo mananti, inyiak tibo baiyo kabakeh nyiak mamak sarato baliau angku nan tuo, bulek sagelek pipiah salayang alah buah pambarian, a-lah kajadi buah pambariannyo satantangan juadah nan katangah indak ereng indak gendeng, indak kilaf indak kilafat, lah dirasuak manjariau, lah di lae lakek atok, lah ditangah pasangan bola, lah banamo pambariannyo ka Malin mah Malin  kan sabaitu kato.
Inyiak         : Sabananyo
Malin          : Hinggo diambo  dek kandak lah buliah pintak lah balaku lah sanang hati nyiak.
Inyiak         : Tankato lah sanang hati babateh kito tantangan parundiangan?
Malin          : Tankato kababateh  dek aia baulu bamuaro kato barasa di nan tabik ambo antakan kato kanan tabik nyiak.
Inyiak         : rancak


MANGUMBALIKAN KATO  KA Si SUTAN

Malin          : Manyo Sutan
Sutan         : Lai
Malin          : Parundiangan kumbali ka sutan
Sutan         : Lah rancak
Malin          :  Alah juo kato cako, Sutan tibo mananti, ambo tibo baiyo kabakeh nyiak mamak sarato baliau angku nan tuo, bulek sagelek pipiah salayang alah buah pambarian, a-lah kajadi buah pambariannyo satantangan juadah nan katangah indak ereng indak gendeng, indak kilaf indak kilafat, lah dirasuak manjariau, lah di lae lakek atok, lah ditangah pasangan bola, lah banamo pambariannyo ka Sutan mah Sutan.
Sutan         : Lah sampai Malin
Malin          : Alah

Sutan         : Alah juo kato cako, ambo tibo mananti, Malin tibo baiyo kabakeh nyiak mamak sarato baliau angku nan tuo, bulek sagelek pipiah salayang alah buah pambarian, a-lah kajadi buah pambariannyo satantangan juadah nan katangah indak ereng indak gendeng, indak kilaf indak kilafat, lah dirasuak manjariau, lah di lae lakek atok, lah ditangah pasangan bola, lah banamo pambariannyo ka Sutan mah Sutan. Kan sabaitu kato?
Malin          : Sabananyo sutan
Sutan         : Hinggo diambo kini ko dek bunyi lah samo kadangaran pintak lah buliah kandaklah balaku lah sanang Hati Sutan
Malin          : Tankato lah sanang babateh kito tantangan parundiangan Malin
Sutan         :  Rancak Mamakaikan ambo.
Tambahan:  Kalau mintak sifat kato katurun urang balek kawin

Tantangan  kababateh ambo turuik jolah Sutan salangkah alah buah turuiknyo, umpang biaso basisik tingga biaso bajapuik,alah umpang nan kadisisik nan tingga ka di japuik, anak itiak anak anso manyudu-nyudu tapi banda, ketek tau namo gadang diagiah gala, sia gala anak minantu kito ko Sutan?
Pambarian juo bakeh ambo ka Malin, alah buah barinyo umpak basisik tingga bajapuik anak itiak anak anso manyudu-nyudu tapi banda, ketek banamo arif  gadang bagala  Malin kulifah,  batamu di labuah nan gadang di pasa nan rami, kok tagak baolah siriah-siriahan,duduak baoklah pinang-pinangan, lah banamo barino Malin  mah Malin.s


Tidak ada komentar:

Posting Komentar